การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในการประชุมสมัชชากะเหรี่ยง แบ๊บติส (TKBC)

                           วันที่ 9 - 10 เมษายน 2015  ณ บ้านห้วยไก่ป่า จ.แม่ฮ่องสอน

           นำทีมโดย ผป.พญ.อุษณีย์พร  ศรีมินิพันธ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแมคคอร์มิค และทีมงาน

 

IMG 5340 071dc  IMG 5344 67caf  IMG 5348 495d7 
IMG 5330 8792c  IMG 5384 7790b  IMG 5383 50cfe 
 IMG 5382 c0904