IMG 5622 e8483 IMG 5607 bbaa3

IMG 5593 9503b IMG 5595 5b5bd IMG 5600 83dfe

 

                                       แผนกวัคซีน

                     บริการฉีดวัคซีนสำหรับเด็กตามช่วงอายุ และบริการฉีดวัคซีนเสริมพิเศษ อาทิ

                       - วัคซีน บี ซี จี     - วัคซีนโรคตับอักเสบ บี     
  - วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส      - วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบ เอ    
  - วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่      - วัคซีนป้องกันโรคไอพีดี
  - วัคซีนโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ ฮิป และ ตับอักเสบบี รวม 6 โรค 
  - วัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม และ อีสุกอีใส รวม 4 โรค
  - วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก


   ให้การดูแลโดยกุมารแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ พร้อมทั้งจัดพื้นที่แยกส่วนจากคลินิกเด็กเพื่อป้องกันการติดเชื้อ

                                     

               เวลาทำการ       จันทร์ - เสาร์  เวลา 08.00 - 11.00 น., 13.00 - 15.00 น.     
      วันนักขัตฤกษ์  เวลา 08.00 - 11.00 น.

 

               สอบถามรายละเอียด โทร. 053-921-777 ต่อ 1124