หอผู้ป่วยหลังคลอด และ แผนก Nursery

 

หอผู้ป่วยหลังคลอด

 

 

 

 

แผนกอภิบาลทารก (์Nursery)

 

                              พร้อมให้การดูแลทารกแรกคลอด ทั้งทารกคลอดปกติ และ ทารกคลอดก่อนกำหนด ให้ความสำคัญ

               ในเรื่องการให้ความรู้แก่มารดา ด้วยการสาธิตการอาบน้ำเด็ก การป้อนนมเด็ก การทำความสะอาด  ให้ความรู้  

               ด้านโภชนาการโดยพยาบาลนักโภชนาการ  และยินดีให้คำปรึกษาโดยแพทย์แลพยาบาลวิชาชีพผู้มีประสบการณ์

  

              สอบถามรายละเอียด  :  053-921-777  ต่อ  1495