เครื่องเอกซเรย์ C-Arm และ ห้องผ่าตัด

 

 

 

 

แผนกผ่าตัด (Operating Room)