คลินิกตา  (Eye Clinic)

 

EYE3 e4c08          ให้การตรวจรักษาวินิจฉัยโรคตาโดยจักษุแพทย์ อาทิ สายตาสั้น
   สายตายาว ต้อเนื้อ ต้อกระจก ต้อหิน ต้อลม แผลที่กระจกตา เลเซอร์     

   รักษาต้อหิน ต้อที่เกิดจากโรคเบาหวาน ผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์ตา ฯลฯ

        สอบถามรายละเอียด โทร. 053-921-777 ต่อ 1125

 

   EYE2 fb834  EYE1 dd26e