คลินิกทันตกรรม  (Dental Clinic)

        ให้บริการตรวจรักษาทางทันตกรรม อาทิ ตรวจฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟันคุด รักษารากฟัน รักษาเหงือก ครอบฟัน
ตกแต่งฟัน ทำเขี้ยว จัดฟัน ฟอกสีฟัน ใส่ฟันปลอมชนิดถาวร ฟันปลอมชนิดถอดได้ เข้าเฝือกฟัน รักษาฟันที่ได้รับอุบัติเหตุ
การผ่าตัดโรคฟันและโรคในช่องปาก ด้วยทีมทันตแพทย์และบุคลากรทางการพยาบาล มีห้องตรวจและเครื่องมือสะอาดทันสมัย
ปราศจากการติดเชื้อ มีเครื่องเอกซเรย์ทางช่องปากเพื่อวินิจฉัยโรคทางช่องปาก และพร้อมให้คำปรึกษาด้านทันตกรรมทุกวัน

 

                         เวลาทำการ       จันทร์ - ศุกร์     เวลา 08.00 - 20.00 น. 
      เสาร์ - อาทิตย์   เวลา 08.00 - 16.00 น.
      วันนักขัตฤกษ์     เวลา 08.00 - 16.00 น.         

 

                   

 

                    สอบถามรายละเอียด โทร. 053-921-777 ต่อ 1326