หน่วยไตเทียม 1

                               hemo new2 d8642  

     hemo new3 b2296 hemo new1 2f69f


          หน่วยไตเทียม 2  hemo new4 b6329

      

          หน่วยไตเทียม 1,2  (Hemodialysis  Unit)

        ให้การตรวจรักษาโรคไตวาย ทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง โดยอายุรแพทย์เฉพาะทางโรคไต
บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ  ระบบน้ำ Reverse Osmosis
พร้อมด้วยพยาบาลวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและบุคลากรทางการพยาบาลที่มี
ความชำนาญ 

 

             เวลาทำการ       จันทร์, พุธ, ศุกร์           เวลา 08.00 - 23.00 น. 
      อังคาร, พฤหัสบดี, เสาร์   เวลา 13.00 - 16.00 น.       
      หยุดวันอาทิตย์

 

  

 

              สอบถามรายละเอียด โทร. 053-921-777 ต่อ 1348  หรือ  053-921-760