icu 2 หนา 32a d743e icu 1 หนา 32a e4312


                           หอผู้ป่วยวิกฤต (ICU)

        หอผู้ป่วยวิกฤต (ICU) ให้บริการดูแลผู้ป่วยทางอายุรกรรม ศัลยกรรม สูติกรรม รวมทั้งกุมารเวชกรรม
ทั้งชายและหญิง ซึ่งมีปัญหาความเจ็บป่วยในระดับรุนแรงที่เสี่ยงต่อชีวิต ด้วยอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉินที่ได้
มาตรฐาน และมีทีมแพทย์ พยาบาล ที่มีประสบการณ์ด้านการดูแลผู้ป่วยวิกฤต ให้การดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด

        สอบถามรายละเอียด  โทร. 053-921-777 ต่อ 1149