กายภาพบำบด3 5ff9cกายภาพบำบด4 6da2eกายภาพบำบด5 1ce84กายภาพบำบด6 e6ba0

                       กายภาพบำบด1 1f9ff กายภาพบำบด2 5d8f9

   

          แผนกกายภาพบำบัด (Physical Therapy Department)                                                    

      ให้บริการด้านการป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพ การบำบัดรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัด
และกิจกรรมบำบัดที่ได้มาตรฐานและทันสมัย โดยให้บริการการรักษาทางกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด ดังนี้
 

        -โรคทางกระดูกและข้อ เช่น ปวดหลัง ปวดหลังร้าวลงขา ปวดน่อง ปวดคอ ปวดสะบัก ชามือชาเท้า ปวดตามข้อต่อต่างๆ  
เอ็นและกล้ามเนื้ออักเสบ เอ็นยึด ข้อติด บาดเจ็บจากการทำงาน หรืออุบัติเหตุ ฯลฯ
        -โรคทางระบบประสาท เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต แขนขาอ่อนแรง พัฒนาการทางร่างกายช้า มีปัญหาทางการพูด การกลืน
อาหาร ฯลฯ
        -โรงทางระบบหัวใจและทรวงอก เช่น มีภาวะเสมหะคั่งในปอด บริการแนะนำการออกกำลังกาย การหายใจที่ถูกต้อง

      นอกจากนี้ยังให้บริการด้านอื่นๆ อาทิ ให้คำปรึกษา จัดทำกายอุปกรณ์เสริมของข้อไหล่ ข้อมือ ข้อเท้า ฯลฯ

                         

                        เวลาทำการ       จันทร์ - อาทิตย์  เวลา 08.00 - 12.00 น. 
                และ   เวลา 13.00 - 16.00 น.
    ไม่เว้นวันหยุดราชการ
    กรุณาติดต่อรับบริการก่อนเวลาปิดทำการ 1 ชั่วโมง       

 

 

 

 

                     สอบถามรายละเอียด โทร. 053-921-777 ต่อ 1161, 1163