ประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา - โรงพยาบาลแมคคอร์มิค

Download เอกสาร

ผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง  

 New icon fdbe4

1. เลขที่ 126/2561 ผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารคลังพัสดุ (15 พฤษภาคม 2561)  
2. เลขที่ 127/2561 ผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารซ่อมบำรุง (15 พฤษภาคม 2561)  
3. เลขที่ 128/2561 ผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารซักอบรีด (15 พฤษภาคม 2561)  
4. เลขที่ 129/2561 ผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารพันธกิจ (15 พฤษภาคม 2561)  

  

 

1. เลขที่ 131 / 2561 แก้ไข กำหนดการจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาล โรงพยาบาลแมคคอร์มิค (18 พฤษภาคม 2561)

2. กำหนดการจ้างเหมารื้อถอนอาคาร   - update 21 พฤษภาคม 2561

3. แก้ไข!!  กำหนดการประชุม ชี้แจงแบบ และดูสถานที่ก่อสร้างระบบประปาบาดาลโรงพยาบาลแมคคอร์มิค  - update 30 พฤษภาคม 2561