ประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา - โรงพยาบาลแมคคอร์มิค

 

Download เอกสาร

กำหนดการจ้าง  

1. กำหนดการจ้างออกแบบและก่อสร้าง งานขยายหลังคาและโถงรับผู้ป่วยฉุกเฉิน (ER)  // update 24 พฤศจิกายน 2560
2. กำหนดการจ้างออกแบบและก่อสร้าง งานขยายโถงพักคอยแผนกผู้ป่วยนอก (OPD)  //  update 24 พฤศจิกายน 2560

3. งานปรับปรุงห้องน้ำหอผู้ป่วยพิเศษตึก ORT ชั้น2 และ ชั้น3   // update 25 ตุลาคม 2560  
4. แก้ไขกำหนดการประชุมชี้แจงแบบและดูสถานที่ก่อสร้าง   // update 25 ตุลาคม 2560
5. แก้ไขกำหนดการประชุมชี้แจงแบบและดูสถานที่ก่อสร้างงานอาคารหอพักผู้ป่วยIPDจำนวน3หลัง // update 31 ตุลาคม 2560   

 

--------------------------------------------------------------------

  1. งานก่อสร้าง อาคารห้องสู่สุขและโบสถ์ อาคารคลังพัสดุ อาคารซักอบรีด อาคารพันธกิจ อาคารซ่อมำบำรุง // update 8 พฤศจิกายน 2560 New icon fdbe4
  2. งานก่อสร้าง อาคารหอพักบุคลากร อาคารหอพักแพทย์ // update 8 พฤศจิกายน 2560  New icon fdbe4
  3. งานก่อสร้าง อาคารหอพักผู้ป่วย IPD จำนวน 3 หลัง // update 8 พฤศจิกายน 2560  New icon fdbe4
  4. งานก่อสร้างถนน ทางเท้าและรางระบายน้ำฝน // update 8 พฤศจิกายน 2560  New icon fdbe4
  5. งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลงรวมถึงระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในโรงพยาบาล // update 8 พฤศจิกายน 2560  New icon fdbe4

ผลการประกวดราคา

  1.  ผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารหอพักบุคลากร และอาคารหอพักแพทย์ // update 9 ธันวาคม 2560 New icon fdbe4