ประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา - โรงพยาบาลแมคคอร์มิค

 Download เอกสาร

กำหนดการจ้าง  

1. กำหนดการงานซ่อมแซมและทาสีภายนอก ภายใน อาคารโรงพยาบาลแมคคอร์มิค (22 กุมภาพันธ์ 2561) New icon fdbe4
2. งานปรับปรุงเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาอาคาร รพ.แมคคอร์มิค  New icon fdbe4